Města a horské osady

Pernink

Vzdálenost: 3,6 km

Obec připomínána roku 1532 jako horní městečko při cínových a stříbrných dolech, od 19. století výroba výšivek a krajek. Nyní převažuje rekreační ráz a Pernink se stal střediskem zimních sportů.Ve středu obce nalezneme barokní kostel Nejsvětější Trojice z poloviny 18. století na místě původně dřevěného. Západně od obce se nachází druhá nejvýše položená železniční stanice v Čechách (902 m nad mořem).

Merklín

vzdálenost: 3,8 km

Obec je prvně připomínána roku 1273 jako Merkelsgrün. Na severním okraji najdeme tvrziště ze 14. -16. století s kruhovým valem a hlubokým příkopem. Najdeme zde pozdně barokní kapli se zvoničkou z 19. století.

Abertamy

vzdálenost: 6 km

Horská obec založena v letech 1525-1529 saskými horníky dolujícími stříbro a cín, status města z roku 1876 obnoven v roce 2007. Od 19. století zde probíhala výroba krajek, rukavic, umělých květin a nádobí, po roce 1947 těžba uranových rud, nyní zimní i letní rekreační středisko. Kostel Čtrnáctisvatých Pomocníků založen roku 1534, barokně přestavěn v roce 1736.

Hroznětín

vzdálenost: 6,5 km

Obec na úpatí Krušných hor byla založena koncem 12. století pod německým názvem Lichtenstadt a od počátku 13. století je majetkem tepelského kláštera. Městská práva byla udělena od roku 1333 a status města je obnoven od roku 2007. Na náměstí stojí původně románský kostel sv. Petra a Pavla z roku 1227, spodní část jeho věže bývá někdy považována za zbytek hradu. Po zřícení věže roku 1643 byl kostel obnoven roku 1679 a v letech 1732-1734 rozšířen do dnešní barokní podoby. V interiéru nalezneme barokní sousoší svatého Jana Nepomuckého, Floriána a Šebestiána z r. 1724, novogotické sousoší Panny Marie, svaté Alžběty a Maxmiliána z roku 1871. Severozápadně se nachází židovský hřbitov z 15. století, jeden z nejstarších ve střední Evropě, který byl ale poškozen nacisty.

Horní Blatná

vzdálenost: 6,7 km

Osada založena r. 1532 při cínových a stříbrných dolech a od roku 1548 královské horní město. Dolování bylo ukončeno v 19. století. Na náměstí je renesanční kostel svatého Vavřince z roku 1593, barokně přestavěn v roce 1754. U kostela najdeme hodnotné barokní sochy. Na náměstí jsou barokní a renesanční městské domy a fara z roku 1554. Dále zde nalezneme Barokní hřbitovní kapli svatého Kříže z poloviny 18. století a Muzeum těžby cínu. Nedaleko najdeme rozhlednu Blatenský vrch.

Velký rybník

vzdálenost: 9,7 km

Koupací oblast leží v příjemném prostředí chatové osady Velký Rybník, asi 2 km od obce Hroznětín, s překrásným výhledem na Krušné hory. Pláž je písčitá s pozvolným vstupem do vody. V obci dále najdeme restauraci - minipivovar U vodníka s vlastním výběrem opravdu špičkových piv.

Ostrov nad Ohří

vzdálenost: 12 km

Město bylo založeno počátkem 13. století Slavkem z rodu Hrabišiců na suchém místě mezi bažinami říčky Bystřice, původní název Slavkův Ostrov zachován v německém Schlackenwerth a městská práva drží od roku 1331. Významná barokní éra vévodů sasko-lauenburských po roce 1625. V letech 1873-1948 zde pobíhala výroba porcelánu, po roce 1945 těžba uranu, do 2004 tradiční výroba trolejbusů a od roku 1992 je zde městská památková zóna. Nejstarší stavbou je románský hřbitovní kostel svatého Jakuba Většího z r. 1226, gotický kostel svatého Michaela archanděla z konce 13. století byl přestavěn renesančně a barokně. Zámek tvoří komplex budov, původně renesanční zámek Šliků z počátku 16. století vyhořel roku 1691 a byl upraven na vedlejší budovu, před ním se nachází barokní zámek lauenburský z let 1685-1690 a Palác princů markrabat bádenských z let 1693-1696. Zámecký park ze 17. století, původní barokní zahrada, od 19. století anglický park s unikátní Bílou bránou z r. 1690. Letohrádek z let 1673-1679, nyní Galerie umění. Po roce 1666 založen klášterní, tzv. Posvátný okrsek, k němuž patří zejména barokní kolej piaristů z let 1666-1674 s kostelem Zvěstování Panny Marie, kaple svatého Floriána z r. 1693, kaple Panny Marie Einsiedlnské z roku 1710 a kaple svatého Kříže (též svaté Anny), původně rodinná hrobka sasko-lauenburská. Zámecké a klášterní stavby byly nákladně opraveny a zpřístupněny r. 2007.Na náměstí najdeme mariánský sloup z r. 1685 a původní renesanční radnice z roku 1567, nyní v novogotické podobě. Mezi památky patří již také stavby tak zvaného socialistického realismu, zejména monumentální Palác kultury z let 1954-1955. Jižně od města na návrší v bývalé oboře jsou zbytky loveckého zámečku Ludvíka Bádenského z r. 1738, nyní i na mapách označované jen jako zřícenina.

Nejdek

vzdálenost: 13 km

Obec v údolí Rolavy je prvně doložena roku 1340, na město povýšena v roce 1912. V okolí se těžilo stříbro, cín, olovo i železná ruda. V minulosti se zde zpracovávalo železo a v 19. století byla založena velká přádelna. Na severním okraji najdeme zbytky románsko-gotického hradu z poloviny 13. stol., dochována je hranolová věž, upravená v 18. století na zvonici. Původně gotický kostel svatého Martina ze 14. století barokně přestavěn roku 1756, před ním je sloup Nejsvětější Trojice a socha svatého Jana Nepomuckého z počátku 18. století. Dále zde nachází Evangelický kostel z roku 1904, několik chráněných domů a Muzeum města. Nad městem stojí Nový zámek z roku 1889, upraven z barokní stavby roku 1652. Východně najdeme Křížový vrch s obnovenou křížovou cestou z let 1851-1858 a zříceninou kaple Božího hrobu z roku 1863.

Potůčky

vzdálenost: 13 km

Obec na saské hranici založena jako bezejmenná hornická osada roku 1654 a od roku 1723 zvána Breitenbach, český název zaveden až v roce 1948. V minulosti se v okolí rýžoval cín a zachovaly se sejpy. V 16.-19. století zde byly mlýny na kobaltovou barvu. Od roku 1898 v provozu železniční trať z Karlových Varů, která dále pokračuje do saského města Johanngeorgenstadt, poblíž nádraží je památný zájezdní hostinec Dreckschänke z roku 1850. Najdeme zde novorománský kostel Navštívení Panny Marie z roku 1911. Potůčky jsou silničním a železničním přechodem do Německa. U obce je vybudována průmyslová a obchodní zóna.

Nové Hamry

vzdálenost: 13 km

Obec založena v 15. stol. horníky, písemně prvně zmíněna r. 1654, nazvána podle hamru pod Dvorským vrchem, v okolí těžena železná ruda a především cín. Kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1789, před ním boží muka, v severní části barokní kaplička. Ve 20. stol. došlo k rozvoji cestovního ruchu, nyní významné lyžařské středisko s vleky a sjezdovými tratěmi. Východiště na Tisovský vrch.

Boží dar

vzdálenost: 16 km

Krušnohorské pohraniční město, německy zvané Gottesgab, nejvýše položené město ve střední Evropě (1028 m n. m.) založeno roku 1533 jako hornická ves při stříbrných a cínových dolech, od roku 1556 definitivně připojeno k Čechám, status města z roku 1546 obnoven v roce 2006. Barokní kostel svaté Anny z roku 1771, empírová radnice, vlastivědné muzeum z roku 2000, infocentrum a každoroční tradice Ježíškovy pošty. Významné turistické a rekreační středisko, východně leží lyžařský areál Neklid a nedaleko frekventovaný hraniční přechod do Saska. Rodiště a hrob německého lidového písničkáře Antona Günthera (1876-1937), v letech 1929-1932 prožil v osadě Myslivny tři roky proslulý řecký spisovatel Nikos Kazantzakis (1883-1957). Západně najdeme Božídarské rašeliniště.

Jáchymov

vzdálenost: 16 km

Hornické město založeno při stříbrných dolech roku 1516, do roku 1550 mělo vlastní mincovnu, úpadek nastal po vyčerpání zásob v 17. století. V polovině 19. století objevena ložiska uranu, původní těžba pro výrobu barvy, pro intenzivní těžbu v 50. - 60. letech 20. století byli využíváni političtí vězni. Roku 1906 zde byly založeny radioaktivní lázně pro léčbu pohybových a nervových chorob. Historické jádro je městskou památkovou zónou, chráněna je řada pozdně gotických i renesančních městských domů. Renesanční radnice z let 1540-1544, v renesanční královské mincovně z let 1534-1536, je nyní muzeum. Pozdně gotický kostel svatého Jáchyma z let 1534-1540 po požáru regotizován v letech 1874-1875. Na náměstí najdeme Nejsvětější Trojice z roku 1703. Goticko-renesanční hřbitovní kaple Všech svatých z roku 1516 a dvojice barokních kaplí sv. Anny a Jana Nepomuckého z 18. století. Nad městem byl roku 1517 vybudován hraběcím rodem Šliků k ochraně dolů hrad Freudenstein, nejmladší hrad na českém území, zpustl po vypálení Švédy v roce 1634. Do dnešních dní je zachována dvojice válcových věží a část bašty. Větší věž byla upravena roku 1973 na rozhlednu. Zřícenina, zvaná též Šlikovka, nyní nepřístupná, areál bývalého nádvoří byl narušen vybudováním silnice.

Johanngeorgenstadt

vzdálenost: 16 km

Bylo založeno roku 1654 se svolením saského kurfiřta Johanna Georga I., leží bezprostředně za přechodem Potůčky. Po celá století formovalo tvář města hornictví. Návštěvník ještě i dnes najde mnoho stop z období tzv. "Berggeschrey-u" - začátku těžby stříbra v Krušnohoří. V regionu okolo 1019 m vysokého Auersbergu známého jako největší lesní areál v Sasku s více než 400 km dobře značených turistických cest a přírodních naučných stezek. Nejznámější je z nich hranice překračující "Naučná stezka Antona-Günthera", která je věnována krušnohorskému lidovému básníkovi, Antonovi Güntherovi. Impozantní rozhledy daleko do českých Krušných hor, na kvetoucí lesní louky, divoká romantická údolí vábí stejně k toulkám městem a přírodou. Skály "Teufelssteine", jakož i přírodní rezervace "Steinbachtal" a vrchoviště "kleiner Kranichsee" jsou jako stvořená právě pro milovníky přírody.

Karlovy Vary

vzdálenost: 17 km

Statutární a od roku 2002 krajské město Karlovarského kraje, lázeňské město na soutoku Teplé a Ohře vzniklo za vlády Karla IV. a od roku 1370 je městem královským. Nalezneme zde zbytek loveckého hrádku Karla IV. zachován jako mohutná renesanční zámecká věž v podobě z r. 1608. Od r. 1958 tradice Mezinárodního filmového festivalu. Ze 79 pramenů využíváno lázeňsky 13, nejznámější 73° C teplé Vřídlo, vystřikující do výše až 12 m ve Vřídelní kolonádě z let 1967-1975.Novorenesanční Mlýnská kolonáda podle projektu Josefa Zítka z let 1871-1881, dřevěná Tržní kolonáda z roku 1883 a Zámecká kolonáda z let 1911-1913. Historické lázeňské budovy převážně z 19. stol., hotely a vily v historizujících slozích 19. století a secesi. Novobarokní divadlo z let 1884-1886. Množství vycházkových cest doplňují oblíbené rozhled­ny Diana z r. 1914, Goethova vyhlídka z roku 1889 a nejstarší Vyhlídka Karla IV. z roku 1877. K atrakcím patří dvě pozemní lanovky z r. 1912. Symbol lázní představuje plastika Kamzík z r. 1851 pod Jelením skokem. Z církevních památek vyniká barokní kostel svaté Máří Magdalény, dílo K. I. Dienzenhofera z let 1731-1736, pravoslavný kostel svatého Petra a Pavla z let 1893-1898, původně. anglikánský, nyní evangelický kostel sv. Lukáše z r. 1877 a hřbitovní kostel sv. Ondřeje z r. 1500, nyní řeckokatolický.Ve městě sídlí Krajské muzeum, Galerie umění a Jan Becher muzeum.

Oberwiesenthal

vzdálenost: 21 km

Je nejvýše položené město v Sasku zmiňované jako hornická osada roku 1455 a městskými právy opatřené roku 1527. Původní hornickou činnost dnes nahradil turistický ruch a lázeňské koupele. Dnes je Oberwiesenthal střediskem zimních sportů s areálem pro sjezdové lyžování, skokanským můstkem, běžeckými stopami a rychlobruslařskou dráhou. Ve městě je konečná stanice úzkorozchodné železniční trati s parní lokomotivou. Z města vede lanovka na kopec kopec Fichtelberg, vysoký 1214 m, kde je chata s rozhlednou.